CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
ผลวิจัย “พฤติกรรมการอ่านและการซื้อหนังสือของคนไทย”
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

นายจรัญ หอมเทียนทอง นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย แถลงผลวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการอ่านและการซื้อหนังสือของคนไทย” ว่า จากผลสำรวจประชากรวัย 15-69 ปี จำนวน 3,342 คนทั่วประเทศ พบว่า มีผู้อ่านหนังสือร้อยละ 88 โดยอ่านมากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 40.2 ระยะเวลาอ่านเฉลี่ยอยู่ที่ 46 นาทีต่อวัน ส่วนคนที่อายุน้อยกว่า 20 ปี จะใช้ระยะเวลาอ่านเฉลี่ยอยู่ที่ 49 นาทีต่อวัน และลดลงเรื่อยๆ เมื่ออายุมากขึ้น จนกระทั่งอายุมากกว่า 61 ปี จะกลับมาอ่านหนังสือมากขึ้นอีกครั้ง แต่ก็มีประชากรร้อยละ 12 หรือ 1 ใน 10 ระบุว่าไม่อ่านอะไรเลย ซึ่งร้อยละ 63 ให้เหตุผลว่าไม่มีเวลาอ่าน สำหรับหนังสือที่คนอ่านมากที่สุด คือ การ์ตูนและนิยายภาพ คิดเป็นร้อยละ 34.4

นาย จรัญ ยังระบุว่า ปัจจัยเรื่องเพศ อายุ สถานภาพ และรายได้มีผลต่อพฤติกรรมในการอ่านหนังสือ หากเป็นเพศหญิง อายุน้อย สถานภาพโสด และรายได้สูง จะอ่านหนังสือบ่อยขึ้น โดยเพศหญิงมีระยะเวลาในการอ่านหนังสือเฉลี่ยสูงกว่าเพศชาย 4 นาทีต่อวัน ทั้งนี้อยากให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อหนังสือให้แก่โรงเรียน ห้องสมุดสาธารณะมากขึ้น หรือตั้งเป็นงบประมาณประจำปี เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงหนังสือของคนไทยทั้งประเทศ

View
1079
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคุยกันทันสื่อรายการอังกฤษอินสไตล์รายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการไทยศึกษารายการนิติมิติ
Right Button