CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
เสวนา “อนาคตค้าปลีกไทย ภายใต้ AEC”
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวาณิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุถึงอนาคตของการค้าปลีกไทยในเสวนาเรื่อง “อนาคตค้าปลีกไทย ภายใต้ AEC” ว่า จากการคาดการณ์ อนาคตของการค้าปลีกไทยในปีนี้จะสดใสกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้แรงกระตุ้นจากการใช้เงินของภาครัฐและการฟื้นตัวของการส่งออกสินค้า โดยประมาณการว่าดัชนีการค้าปลีกของไทยในปี 2558 จะอยู่ที่ร้อยละ 3.4 จากที่ติดลบร้อยละ 0.4 ในปี 2557 ขณะที่มูลค่า GDP ค้าปลีกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4.5 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,600,000 ล้านบาท

ด้านการส่งออกไปต่างประเทศหลังจากเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากการสำรวจ ประเทศที่น่าสนใจมากที่สุดคือ อินโดนีเซีย เนื่องจากในอนาคตจะมีรายได้ต่อหัวสูงมากขึ้น อันเป็นผลจากนโยบายเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซียที่ตั้งเป้าให้ปี 2563 ประชากรมีรายได้ต่อหัวสูงที่สุดในอาเซียน ซึ่งจะส่งผลให้กำลังซื้อสินค้าสูงขึ้นด้วย โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนอันดับที่ 6 ในอาเซียน และเป็นอันดับที่ 9 ในเอเชีย

View
404
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการไทยศึกษารายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการพูดจาประสาช่างรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5รายการสัตวแพทย์สนทนารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการนิติมิติ
Right Button