CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “FoodiEat”
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ระบุถึงประโยชน์ของแอพพลิเคชั่น “FoodiEat” ว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน จึงสนับสนุนให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่าย พัฒนาแอพพลิเคชั่น FoodiEat ขึ้น เพื่อบันทึกพฤติกรรมการรับประทานอาหารและคำนวณค่าพลังงานที่เผาผลาญจากการออกกำลังกาย รวมถึงให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ผู้บริโภคโดยตรง ที่พิเศษคือสามารถเพิ่มเมนูอาหารไทยได้ผ่านการสแกน QR Code โดยสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับกิจกรรมในชีวิตประจำวันอื่นๆ ได้ด้วย ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้คนไทยวางแผนในการรับประทานอาหารและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น

View
448
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการวิทยาสามนาทีรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อรายการคลินิก 101.5รายการไทยศึกษารายการนิติมิติ
Right Button