CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
เสวนาเรื่อง “บทบาท กสทช. ภายใต้เศรษฐกิจสังคมดิจิตอล: ร่างกฎหมายดิจิตอล ตอบโจทย์หรือไม่”
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

นายวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง นักวิจัยประจำโครงการ NBTC Policy Watch รายงานผลการศึกษาตัวอย่างจากต่างประเทศเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดขององค์กรกำกับดูแล” ว่า หากมีการประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ. เศรษฐกิจดิจิตอล กสทช. จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่หลายด้าน เช่น การคืนอำนาจการจัดสรรคลื่นความถี่ให้แก่รัฐ ยุบกองทุน กสทช. เป็นต้น ซึ่งทำให้เกิดปัญหาได้ อย่างเช่น การคืนอำนาจการจัดสรรคลื่นให้แก่รัฐ อาจทำให้รัฐนำไปใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงานรัฐมากกว่าสังคม นายวรพจน์จึงมีข้อเสนอแนะว่า กสทช. ควรกำหนดนโยบายในการผลักดันกฎหมายเศรษฐกิจดิจิตอลภายใต้อำนาจของตนเอง พร้อมทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเสนอต่อรัฐบาล ขณะเดียวกันรัฐบาลไม่ควรแทรกแซงความเป็นอิสระของ กสทช. โดยเฉพาะเมื่อมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง

ด้าน ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ระบุถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำงานของ กสทช. ว่า กสทช. มีปัญหาใหญ่ 3 ประการที่ต้องเร่งแก้ไข คือ

1. ปัญหาเรื่องธรรมาภิบาลในการทำงาน

2. ปัญหาการพิจารณาในเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของ กสทช.

3. ปัญหาเรื่องความรับผิดชอบงานของ กสทช.

ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหา รัฐบาลควรออกฎหมายเพื่อตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาของ กสทช. ให้ได้ก่อน แต่ร่าง พ.ร.บ. ที่กำลังจะพิจารณานี้กลับไม่ได้ให้ความสำคัญและไม่มีการแก้ไขปัญหาการทำงานของ กสทช. เลย จึงเห็นว่าควรเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยเชิญรัฐบาลและผู้ที่เสนอข้อแก้ไขมาร่วมเวทีเพื่อนำไปปรับใช้จริง รวมถึงอาจจะต้องชะลอการพิจารณาร่างนี้ไว้ก่อน เพื่อนำปัญหาต่างๆ ที่หลายฝ่ายเป็นห่วงกลับมาพิจารณา

View
436
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการสัตวแพทย์สนทนารายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษารายการคุยกันทันสื่อรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการนิติมิติรายการคลินิก 101.5รายการพูดจาประสาช่างรายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button