CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
สถานการณ์ด้านสุขภาพพยาบาลไทย
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

ดร.กฤษดา แสวงดี หัวหน้าโครงการวิจัยสุขภาพและชีวิตการทำงานของพยาบาลไทย ระบุถึง “ผลวิจัยคุณภาพชีวิตพยาบาล” ว่า จากการติดตามภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงของการทำงานของพยาบาล 18,765 คนทั่วประเทศ พบว่า มีปัญหาความเครียดจากการทำงานถึงร้อยละ 45.5 เนื่องจากลักษณะการทำงานที่ต่อเนื่องมากกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน โดย 1 ใน 3 มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับ ซึ่งอาจกระทบกับการดูแลผู้ป่วยได้ นอกจากนั้นพยาบาลยังมีความเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บจากการทำงาน เช่น ถูกเข็มฉีดยา ของมีคมที่เปื้อนเลือด หรือสารเคมีของคนไข้ ซึ่งดัชนีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของวิชาชีพพยาบาลมีเพียง 0.75 เท่านั้น เมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่นที่มีดัชนีอยู่ประมาณ 0.95

ดร.กฤษดา เสนอข้อเรียกร้องว่า

1. ควรให้ความรู้เพิ่มเติมเฉพาะด้านการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตเมื่อปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากรในสายงานสุขภาพทั้งหมด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย โดยอาจบรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาวิชาชีวอนามัย

2. พัฒนาแนวทางปฏิบัติและบังคับให้ใช้ได้ผลจริง พร้อมจัดทำคู่มือในการแก้ไขปัญหา

3. ส่งเสริมให้มีการติดตาม ประเมินผลโครงสร้างสิ่งแวดล้อมด้านบวกสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล อีกทั้งยังอยากให้เพิ่มอัตราการผลิตพยาบาลรุ่นใหม่ ลดการออกจากงานหรือเปลี่ยนอาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของพยาบาลด้วย

View
728
Like
1
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการไทยศึกษารายการสัตวแพทย์สนทนารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการนิติมิติรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการพูดจาประสาช่างรายการคลินิก 101.5รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการอังกฤษอินสไตล์รายการวิทยาสามนาที
Right Button