CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
พิธีมอบเกียรติบัตร “โครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่นและภูมิภาค”
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

พลอากาศเอก ธเรศ ปุณณศรี ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) กล่าวในพิธีมอบเกียรติบัตร “โครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่นและภูมิภาค และผลิตรายการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวให้เกิดการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค” ว่า จากการเปลี่ยนแปลงของวงการโทรทัศน์ไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล ทำให้รายการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัวเป็นอีกช่องทางสำคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของคนไทย แต่ต้องยอมรับว่า บุคลากรที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เฉพาะด้านเช่นนี้ยังมีน้อย โครงการพัฒนาฯ นี้จึงช่วยส่งเสริมทักษะด้านการถ่ายทอดความรู้ ด้วยการทำให้เกิดงานสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานที่ได้รับเกียรติบัตร 7 ผลงาน จากทั้งหมดกว่า 50 ผลงานที่ผู้เข้าอบรมส่งเข้าร่วมกิจกรรม เชื่อว่าผลงานเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดรายการดีๆ ที่มีประโยชน์ต่อสังคมได้ต่อไป

View
298
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการนิติมิติรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาทีรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อรายการไทยศึกษา
Right Button