CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
โครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ วิศิษฏ์ สิตปรีชา รองประธานกรรมการมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย คนที่ 2 ระบุถึงการจัดตั้ง “โครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี” ว่า โครงการนี้จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายนนี้ โดยสนับสนุนให้มีการบริจาคไตจำนวน 300 ราย และปลูกถ่ายไตจำนวน 600 รายในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิโรคไตในรายที่ปลูกถ่ายอวัยวะรายละ 50,000 บาท ส่วนบุคลากรผู้ที่ดูแลผู้บริจาคไตจะได้รับเงินสนับสนุนรายละ 7,500 บาท รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านยารักษาที่มีราคาสูงด้วย ซึ่งในปี 2556 มีผู้รอรับการปลูกถ่ายไตอยู่ 3,900 ราย แต่มีผู้สมองตายบริจาคไตเพียง 158 ราย และปลูกถ่ายไตได้เพียง 287 หรือคิดเป็นร้อยละ 7.3 เท่านั้น

View
492
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการนิติมิติรายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการอังกฤษอินสไตล์รายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคลินิก 101.5รายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
Right Button