CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
เสวนาเรื่อง “พัฒนาการมนุษย์กับความต่อเนื่องของการจัดการศึกษา”
วันที่ 30 มกราคม 2558  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

รศ.ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ อาจารย์ประจำวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุถึงการพัฒนาการศึกษาตั้งแต่วัยเด็กในเสวนาเรื่อง “พัฒนาการมนุษย์กับความต่อเนื่องของการจัดการศึกษา” ว่า จากการศึกษาในเชิงเศรษฐศาสตร์พบว่า การวางแผนการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้ผลดีที่สุดต้องเริ่มตั้งแต่เด็กวัยขวบปีแรก หากยึดเอาแนวทางการศึกษาในปัจจุบันที่ให้เริ่มศึกษาในวัย 3-4 ปี จะทำให้เด็กพัฒนาช้าลงประมาณร้อยละ 7-10 ซึ่งประเด็นท้าทายที่การศึกษาไทยต้องคิดให้มากคือ ข้อกำหนดเรื่องการเรียนฟรี แต่ไม่บังคับใช้จริง ภายใต้ความเหลื่อมล้ำ เช่น คนจนไม่ส่งลูกเรียนหนังสือ ทำให้เด็กถูกทิ้งออกจากระบบการศึกษา นอกจากนั้นยังมีประเด็นเรื่องนโยบายที่ไม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย และเรื่องช่องว่างระหว่างหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ดูแลการศึกษาเด็กด้วย

View
393
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการวิทยาสามนาทีรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคุยกันทันสื่อรายการคลินิก 101.5รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการสัตวแพทย์สนทนารายการไทยศึกษารายการพูดจาประสาช่างรายการนิติมิติรายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
Right Button