CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
สัมมนา “โอกาสและความท้าทายของวิศวกรไทยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของประเทศ”
วันที่ 28 มกราคม 2558  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระบุถึงความสำคัญและความจำเป็นของระบบรางไทยว่า ระบบขนส่งทางรางมีความสำคัญกับการพัฒนาประเทศอย่างมาก อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปัญหาที่จะเกิด นั่นคือเรื่องบุคลากร เนื่องจากในปัจจุบันระบบรางของไทยมีความยาวประมาณ 4,000 กิโลเมตร ในอนาคตจะต้องมีอย่างน้อย 3-4 หมื่นกิโลเมตร เพื่อการพัฒนาประเทศ ส่งผลให้บุคลากรด้านระบบรางจะขาดแคลนอย่างหนัก คาดว่าในปี 2563 จะต้องการบุคลากรอย่างน้อย 31,000 ตำแหน่งประกอบด้วย วิศวกร 6,000 คน ช่างเทคนิค 12,000 คน และเจ้าหน้าที่ประจำสถานีอีกราว 13,000 คน เพื่อการพัฒนาระบบรางอย่างยั่งยืน

นอกจากนั้นยังต้องเพิ่มงบด้านการวิจัยและพัฒนาให้มากกว่าในปัจจุบันที่ยังมีสัดส่วนน้อยมาก เมื่อเทียบกับงบประมาณโครงการ ด้านปัญหาของการรถไฟแห่งประเทศไทย อันดับแรกคือต้องปรับโครงสร้างรถไฟให้ทำเฉพาะการดำเนินรถไฟเท่านั้น ด้านการบริหารหนี้สิน การลงทุนก่อสร้าง ต้องมีองค์กรอื่นๆ มาดูแลแทนเพื่อลดภาระองค์กร พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถจากแวดวงอื่นๆ เข้ามาทำงานการรถไฟให้มากขึ้น พร้อมให้ทัศนะว่าการสร้างรถไฟรางคู่คือทางออกที่แท้จริง แต่ปัญหาคือการสร้างราง จะสร้างรางขนาดมาตรฐานที่ 1.435 เมตร หรือรางที่ใช้อยู่ปัจจุบัน คือ 1 เมตร ด้านการลงทุนของจีนในระบบรางไทย อยากให้ภาครัฐระมัดระวังเรื่องการทำสัญญา ไทยจะได้อะไร แม้จะดีที่ไม่ต้องลงทุนเอง แต่ต้องระวังผลประโยชน์ที่จะเสียไปรวมถึงข้อจำกัดและข้อผูกมัดทางสัญญาด้วย

View
324
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคุยกันทันสื่อรายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการไทยศึกษารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการนิติมิติรายการอังกฤษอินสไตล์รายการคลินิก 101.5
Right Button