CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
เสวนา “เส้นทางเศรษฐกิจและสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์และมั่งคั่ง”
วันที่ 27 มกราคม 2558  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน เมธีวิจัยอาวุโสด้านประชากรศาสตร์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุในการเสวนาเรื่อง “เส้นทางเศรษฐกิจและสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์และมั่งคั่ง” ว่า ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเข้าสู่ Ageing Society หรือสังคมสูงวัยแล้ว จึงจำเป็นที่ทุกฝ่ายจะต้องคิดถึงการปรับตัว ข้อดีคือประเทศไทยยังอยู่ในระยะเริ่มต้นเข้าสู่สังคมสูงวัยเท่านั้น โดยไทยมีประชากรที่อยู่ในวัยทำงานประมาณร้อยละ 67 ซึ่งอีก 30 ปีข้างหน้าจะลดลงเหลือร้อยละ 50 ทำให้ไทยยังมีเวลาในการปรับตัว สังคมไทยจึงต้องเริ่มคิดถึงเรื่องการมองไปข้างหน้าให้มากขึ้น เน้นป้องกันปัญหามากกว่าแก้ไขทั้งด้านสุขภาพ การทำงาน มาตรฐานชีวิต และค่าใช้จ่าย

View
606
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคุยกันทันสื่อรายการนิติมิติรายการสัตวแพทย์สนทนารายการไทยศึกษารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่างรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคลินิก 101.5
Right Button