CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระตุ้นเศรษฐกิจ ชูแผนเทคโนโลยีหนุน SMEs ปี 2558
วันที่ 26 มกราคม 2558  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ระบุในการแถลงข่าวเรื่อง “กสอ. กระตุ้นเศรษฐกิจ ชูแผนเทคโนโลยีหนุน SMEs ปี 2558” ว่า กสอ. จะดำเนินมาตรการช่วยเหลือ SMEs ไทยด้วยเทคโนโลยีอย่างครบวงจร โดยเริ่มจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น การร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินความร่วมมือกับสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าของไทยในการเปิดศูนย์ทดสอบไดออกซิน ความร่วมมือกับสถาบันไทย-เยอรมันในการยกระดับขีดความสามารถแม่พิมพ์ไทย เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้ดำเนินนโยบายส่งเสริมในหลายด้าน ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการเพื่อยกระดับเทคโนโลยีในการผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ สนับสนุนให้ SMEs เข้าถึงสินเชื่อเพื่อการพัฒนาผลิตภาพการผลิตและการปรับปรุงเครื่องจักร สนับสนุนการเจรจาและจับคู่ทางธุรกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเป็นระบบ

View
415
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาทีรายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการไทยศึกษารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคลินิก 101.5รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
Right Button