CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
โครงการ Chula Engineering Innovation HUB 2015
วันที่ 23 มกราคม 2558  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ "Chula Engineering Innovation Hub" ว่า โครงการนี้มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม 4 ด้าน ได้แก่

1. ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน ด้วยการส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิตได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติจริง

2. ด้านนวัตกรรมนิสิต เน้นส่งเสริมและพัฒนาการเสริมสร้างความคิด พร้อมต่อยอดสู่วิศวกรยุคใหม่

3. ด้านนวัตกรรมกระบวนการและการบริหารในองค์กร เพื่อให้บุคลากรสามารถต่อยอดพัฒนาศักยภาพของตนเอง

4. พัฒนาความร่วมมือระหว่างคณะ มหาวิทยาลัย กับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสมาคมศิษย์เก่าวิศวฯ จุฬาฯ เพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคมและนำการวิจัยสู่การใช้จริง

View
842
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษารายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคลินิก 101.5รายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button