CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กในแนวคิด “เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ หยุดใช้ความรุนแรง”
วันที่ 19 มกราคม 2558  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กในแนวคิด “เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ หยุดใช้ความรุนแรง” เพื่อสร้างความตระหนักถึงความรุนแรงที่มีต่อเด็กและผลกระทบที่เด็กจะได้รับ โดยนายพิชัย ราชภัณฑารี ผู้แทนองค์การยูนิเซฟประเทศไทย ระบุว่า ความรุนแรงที่มีต่อเด็กทุกรูปแบบนั้นยอมรับไม่ได้ ทั้งยังเป็นตัวการสำคัญให้เกิดผลเสียในทุกระดับของสังคม ซึ่งความรุนแรงนั้นเกิดขึ้นมากในครอบครัวและโรงเรียน แต่กลับไม่ได้รับความสนใจ โครงการนี้จึงจะกระตุ้นให้ทุกฝ่ายหันมาสนใจปัญหานี้มากขึ้นและหยุดการใช้ความรุนแรงต่อเด็กในทุกกรณี โดยชูแนวคิดเรื่อง “เลี้ยงดูอย่างเข้าใจ หยุดใช้ความรุนแรง” และแนะนำวิธีเลี้ยงลูกที่ถูกต้องด้วยการให้ความมั่นใจ ให้ความเข้าใจ ให้ความไว้ใจ และให้ความเห็นใจ

View
817
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการนิติมิติรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคุยกันทันสื่อรายการวิทยาสามนาทีรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคลินิก 101.5รายการไทยศึกษารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการพูดจาประสาช่าง
Right Button