CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน “ศิลปหัตถกรรมอันงดงามแห่ง โทโฮขุ ญี่ปุ่น”
วันที่ 16 มกราคม 2558  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ
รศ.ดร.สันติ ฉันทวิลาศวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงการจัดงาน “ศิลปหัตถกรรมอันงดงามแห่ง โทโฮขุ ญี่ปุ่น” ว่า งานนี้จัดขึ้นโดยสำนักบริหารวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ แจแปนฟาวเดชั่น กรุงเทพ เพื่อระลึกถึงโอกาสครบรอบเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ที่เมืองโทโฮขุ ส่งผลให้เมืองได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง นิทรรศการนี้จะทำให้เรารับรู้ถึงมรดกทางศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้านของเมืองนี้ รวมถึงเทคนิคชั้นสูงด้านศิลปะหัตกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่ในวัฒนธรรมของเมืองนี้ด้วย
View
341
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคลินิก 101.5รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการไทยศึกษารายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการนิติมิติรายการวิทยาสามนาทีรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่าง
Right Button