CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
การปฏิรูปเพื่อการพัฒนาคุณภาพพลเมืองเด็ก Gen Alpha
วันที่ 7 มกราคม 2558  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

รศ.ดร.สุริยเดว ทรีปาติ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการปฏิรูปเพื่อการพัฒนาคุณภาพพลเมืองเด็ก Gen Alpha (เจ็น อัลฟ่า) ว่า เด็กใน Gen Alpha คือเด็กที่เกิดหลังปี 2010 ซึ่งถือเป็นช่วงที่เทคโนโลยีแพร่หลายจนอาจเรียกได้ว่าเป็นสังคมกลางอากาศ คือใช้การสื่อสารทางอากาศโดยสมาร์ทโฟน ทำให้เด็กมีความเป็นส่วนตัวสูง รักความสะดวกสบาย ขาดความอดทน และขาดปฏิสัมพันธ์ที่ดี การพัฒนาเด็ก Gen นี้จำเป็นต้องปฏิรูป โดยปรับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาไปเน้นที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามปรัชญาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่แก้ไขการจน เจ็บ และไม่รู้ให้กลายเป็นแข็งแรง พอเพียงและรู้เท่าทัน เพื่อให้เด็กมีสัมมาชีพและทักษะทางชีวิตในการอยู่ร่วมกับสังคม

View
417
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการอังกฤษอินสไตล์รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคุยกันทันสื่อรายการไทยศึกษารายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนารายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5รายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button