CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
งานถนนสายวิทยาศาสตร์ 2558 และงานวันเด็กแห่งชาติ 2558
วันที่ 8 มกราคม 2558  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

ดร. พิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวในพิธีเปิด “งานถนนสายวิทยาศาสตร์ 2558” ว่า วิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งในสาขาหลักที่จำเป็นต้องใช้พัฒนาประเทศ และนโยบายของรัฐบาลก็สนับสนุนให้มีการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ในวัยเด็ก การจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ร่วมกับงานวันเด็กในปีนี้จึงอยากเน้นให้เด็กได้กระตุ้นความอยากเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองจริง ได้ฝึกฝนความคิดและทักษะวิทยาศาสตร์ ให้สามารถเติบโตไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพโดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน ซึ่งจะเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป โดยปีนี้จะเน้นไปที่เทคโนโลยีด้านแสงและดิน เนื่องจากปีนี้เป็นปีแห่งแสงและเทคโนโลยีสากล รวมถึงเป็นปีดินสากลตามการประกาศขององค์การสหประชาชาติด้วย

งานถนนสายวิทยาศาสตร์ 2558 จัดขึ้นแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 มกราคมนี้ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม 6 และบริเวณถนนโยธี

View
547
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการสัตวแพทย์สนทนารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการอังกฤษอินสไตล์รายการพูดจาประสาช่างรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคุยกันทันสื่อรายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการไทยศึกษารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคลินิก 101.5รายการวิทยาสามนาที
Right Button