CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
สพฐ. ก้าวไกล นำการศึกษาไทยสู่อาเซียน
วันที่ 24 ธันวาคม 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการศึกษาไทยในการเปิดงาน “สพฐ. ก้าวไกล นำการศึกษาไทยสู่อาเซียน” ว่า การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือ AEC จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษาและวัฒนธรรม ทำให้ไทยต้องเตรียมพร้อมวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ในการรองรับอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เด็กไทยมีศักยภาพและความสามารถด้านความคิด ทักษะเท่าเทียมหรือมากกว่า สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. จึงได้ดำเนินนโยบายเร่งด่วนใน 8 ด้าน อาทิ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้น สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับชั้น ปฏิรูปครูเพื่อปรับปรุงการสอน และยกระดับวิชาชีพครู เป็นต้น

View
707
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการนิติมิติรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวิทยาสามนาทีรายการคุยกันทันสื่อรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคลินิก 101.5รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการสัตวแพทย์สนทนารายการพูดจาประสาช่างรายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์
Right Button