CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
เสวนาเรื่อง การเปลี่ยนผ่านการควบคุมกิจการของรัฐสู่การกำกับดูแลกิจการแข่งขันเสรี
วันที่ 23 ธันวาคม 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI กล่าวในการเสวนาเรื่อง “การเปลี่ยนผ่านการควบคุมกิจการของรัฐสู่การกำกับดูแลกิจการแข่งขันเสรี” ว่า การส่งเสริมการแข่งขันเสรีในกิจการสื่อสารจะทำให้โครงสร้างการตลาดเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน แต่ก่อนนั้น องค์กรที่กำกับดูแลและรัฐบาลจะต้องทำให้ประชาชนมีตัวเลือกได้อย่างเสรี ในที่นี้คือเพิ่มผู้ประกอบการให้เข้ามาแข่งขันได้มากขึ้น

ด้านนายไพบูลย์ นิติตะวัน กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวในการเสวนาวิชาการเรื่อง "การเปลี่ยนผ่านการควบคุมกิจการของรัฐสู่การกำกับดูแลกิจการแข่งขันเสรี"ว่า การกำกับดูแลกิจการแข่งขันเสรีนั้นจำเป็นต้องมีองค์กรอิสระทำหน้าที่แทนรัฐบาลเท่าที่ควร จึงจะต้องมีการปรับปรุงข้อกฎหมายที่บังคับใช้กับทั้ง กสทช. และผู้ประกอบการ พร้อมทั้งจัดตั้งองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ กสทช. โดยไม่อยู่ในอำนาจของ กสทช. เองอีกด้วย โดยอาจจะเป็นองค์กรที่มาจากภาคเอกชน และถูกตรวจสอบจากสมัชชาภาคประชาชนได้ อาจใช้ชื่อว่า คณะกรรมการกำกับดูแลการสื่อสารสาธารณะแห่งชาติ ก็ได้

View
294
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการสัตวแพทย์สนทนารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติรายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button