CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
เสวนาสาธารณะเรื่อง บริการออนไลน์ไทยปลอดภัยแค่ไหน
วันที่ 22 ธันวาคม 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

นางสาวธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์ จากเครือข่ายพลเมืองเน็ต นำเสนอผลการวิจัยโครงการ โดยกล่าวว่า จากการสำรวจพบว่า ความปลอดภัยของเว็บไซต์หลายแห่งยังเป็นปัญหา เนื่องจากระบบการเข้ารหัสขอมูลส่วนบุคคลยังไม่ปลอดภัยเพียงพอ ในขณะที่บางเว็บไซต์ ความยาวของกุญแจเข้ารหัสไม่ถึงมาตรฐานที่ 256 บิต ทั้งยังตรวจพบการใช้โปรโตคอลมาตรฐานความปลอดภัยรุ่น TLS ต่ำกว่า รุ่น 1.2 ที่ถือเป็นมาตรฐาน และนโยบายความปลอดภัยของเว็บและข้อกำหนดการนำเอาข้อมูลไปใช้ก็ไม่ระบุหรือระบุไม่หมด

ผู้ให้บริการออนไลน์ควรตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวให้มากขึ้น ด้านผู้ใช้ควรจะอ่านกฎข้อบังคับและการใช้ข้อมูลให้มากขึ้น เนื่องจากมีเพียงร้อยละ 31 ของเว็บไซต์กลุ่มตัวอย่างเท่านั้นที่มีคะแนนสำรวจเกินครึ่งของมาตรฐาน ด้านเจ้าของธุรกิจและเว็บไซต์ก็จะต้องปรับปรุงระบบเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการให้ดีขึ้น ต้องมีการเข้ารหัส HTTPS และใช้โปรโตคอลที่มีมาตรฐานมากขึ้น และระบุข้อตกลงในการใช้บริการความเป็นส่วนตัวให้ละเอียดมากขึ้นด้วย

View
253
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการอังกฤษอินสไตล์รายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการพูดจาประสาช่างรายการคุยกันทันสื่อรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติรายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5รายการไทยศึกษา
Right Button