CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
แถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายการบริโภคอาหารอย่างยั่งยืนและปลอดภัย
วันที่ 18 ธันวาคม 2557  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

นางจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารปลอดภัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. กล่าวในการแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สสส. สวนเงินมีมา และพันธมิตร สร้างเครือข่ายการบริโภคอาหารอย่างยั่งยืนและปลอดภัยว่า สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยและความเสี่ยงในการบริโภคอาหารของคนไทยมีความเสี่ยงมากขึ้นจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีและยาฆ่าแมลง ซึ่ง ร้อยละ 30 ตกค้างในเลือดของเกษตรกร แต่กลุ่มผู้บริโภคกลับมีสารเคมีตกค้างในเลือดถึงร้อยละ 36 จึงมีนโยบายจัดทำโครงการพัฒนาต้นแบบตลาดทางเลือก เชื่อมโยงกระบวนการเกษตรอินทรีย์เข้าด้วยกันทั้งการผลิต กระบวนการจำหน่าย และผู้บริโภค

View
339
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการสัตวแพทย์สนทนารายการนิติมิติรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคลินิก 101.5รายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคุยกันทันสื่อ
Right Button