CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
จุฬาฯ ลงนาม MOU สามสถาบันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข้งด้านวิชาการ
วันที่ 16 ธันวาคม 2557  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ RIKEN และ Nanyang Technological University ในด้านการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ประสาทวิทยา สังคมวิทยาและมนุษยศาสตร์ว่า ความร่วมมือของสามหน่วยงานในครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์งานวิจัยที่แต่ละสถาบันเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข้งด้านวิชาการ โดยเริ่มจากงานวิจัยทางด้านสัตว์ไพรเมท เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ด้วย

View
322
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการวิทยาสามนาทีรายการคุยกันทันสื่อรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการไทยศึกษารายการคลินิก 101.5รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการสัตวแพทย์สนทนารายการพูดจาประสาช่างรายการนิติมิติ
Right Button