CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
เสวนาเรื่อง “สานเสวนา สานใจประชา สู่การปฏิรูปประเทศไทย”
วันที่ 11 ธันวาคม 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ประธานหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า กล่าวในการเสวนาเรื่อง “สานเสวนา สานใจประชา สู่การปฏิรูปประเทศไทย” ว่า หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขนี้ต้องการ 3 ประการด้วยกันคือ 1. สร้างสังคมสันติสุข 2. สร้างโลกทัศน์ วิธีคิดและจิตสำนึกสาธารณะ วิธีคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาสังคม 3. สร้างวิถีคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาบ้านเมือง และสลัดวิถีคิดเก่าๆ ที่มีแต่การวิเคราะห์และวิจารณ์เท่านั้น แต่วิถีคิดใหม่จำเป็นต้องสังเคราะห์เหตุผลและดำเนินการให้ประสบความสำเร็จด้วย เพราะหากหยุดแค่การวิเคราะห์มักจะทำให้เกิดการทะเลาะกัน เพราะไม่มีการลงมือทำให้เห็นผลชัดเจน พร้อมย้ำว่า การปฏิรูปที่ยั่งยืนคือการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ การกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ชุมชนเพื่อลดความขัดแย้งกับวัฒนธรรม และต้องสร้างเครือข่ายพลเมืองปฏิรูปประเทศไทยตามหัวข้อของการปฏิรูปทั้งหมด เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนด้วย

View
276
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการพูดจาประสาช่างรายการไทยศึกษารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อรายการอังกฤษอินสไตล์รายการวิทยาสามนาทีรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการนิติมิติรายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button