CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
สัมมนาวิชาการ “ยกเครื่องรถโดยสารสาธารณะไทย ด้วยระบบประกันภัยและการเยียวยา”
วันที่ 2 ธันวาคม 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแถลง “ข้อเสนอภาคประชาชนต่อประเด็นปัญหาด้านการชดเชยเยียวยา” ในการสัมมนาวิชาการ “ยกเครื่องรถโดยสารสาธารณะไทย ด้วยระบบประกันภัยและการเยียวยา” โดยนางสาวสวนีย์ ฉ่ำเฉลียว จากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค แถลงการณ์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกันภัยรถโดยสารสาธารณะและการชดเชยค่าเสียหาย โดยเสนอให้มีการปรับอัตราค่าชดเชยเยียวยาเหยื่อ เช่น เพิ่มวงเงินประกันภัยภาคบังคับและทบทวนกระบวนการฟ้องร้องให้สั้นลงและมีมาตรฐานมากขึ้น เร่งรัดมาตรการรักษาความปลอดภัย ทั้งการตรวจสอบประวัติผู้ขับ ใบอนุญาตและสภาพรถโดยสาร ยกระดับความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานเดียวกัน และจัดตั้งกองทุนคุ้มครองสิทธิผู้ใช้รถโดยสารสาธารณะด้วย

View
283
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการคุยกันทันสื่อรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาทีรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการอังกฤษอินสไตล์รายการคลินิก 101.5รายการสัตวแพทย์สนทนารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการพูดจาประสาช่างรายการไทยศึกษารายการนิติมิติ
Right Button