CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
สัมมนา “การครอบงำสื่อสาธารณะของรัฐ”
วันที่ 1 ธันวาคม 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI กล่าวในการสัมมนา “การครอบงำสื่อสาธารณะของรัฐ” ว่า ในอดีตการครอบงำสื่อสามารถทำได้ง่าย โดยเฉพาะสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ทั้งจากการให้สัมปทานและการที่รัฐเป็นเจ้าของสถานี ยกเว้นกับสื่อสิ่งพิมพ์ที่ควบคุมได้ยากมากกว่า ซึ่งคาดว่าในอนาคต ภาครัฐจะครอบงำสื่อได้ยากขึ้นจากการเปิดตลาดดิจิตอล โดยจากผลสำรวจพบว่า กรมประชาสัมพันธ์ใช้งบประมาณมากที่สุดในการโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 42 ของหน่วยงาน มีมูลค่าประมาณ 215 ล้านบาท รองลงมาคือสำนักนายก และสำนักปลัดที่ร้อยละ 7 โดยมีมูลค่าประมาณ 35 ล้านบาท ซึ่งช่องทางที่รัฐใช้แทรกแซงสื่อคือ การเข้าเป็นเจ้าของสื่อ การให้สัมปทานคลื่น การซื้อสื่อ และการกำกับดูแลสื่อ จึงเสนอให้มีการจัดตั้งองค์กรเพื่อกำกับวิชาชีพสื่อกันเอง ทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับ รวมถึงบทลงโทษเมื่อมีการบิดเบือนข่าวสารให้เป็นประโยชน์ต่อรัฐด้วย

View
300
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการคลินิก 101.5รายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการสัตวแพทย์สนทนารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการนิติมิติรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคุยกันทันสื่อรายการวิทยาสามนาที
Right Button