CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
สติ๊กเกอร์ LINE ภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 4 ธันวาคม 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สภากาชาดไทย และบริษัทไลน์ ประเทศไทย เผยแพร่ภาพฝีพระหัตถ์ในรูปแบบสติกเกอร์ ที่ประกอบด้วยภาพวาดทั้งหมด 16 ภาพ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปดาวน์โหลด ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ เป็นครั้งแรก รายได้โดยไม่ได้หักค่าใช้จ่าย จะนำไปสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ทั้งในระบบ Android และระบบ iOS ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2557 จนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2558

View
477
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการวิทยาสามนาทีรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการพูดจาประสาช่างรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการนิติมิติรายการไทยศึกษารายการคุยกันทันสื่อรายการคลินิก 101.5รายการสัตวแพทย์สนทนารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button