CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
คนไทยมอนิเตอร์ 2557 เสียงเยาวชนไทย
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557  -  นันทพงศ์ ม่วงพิณ รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

โดยนายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทย กล่าวในเวทีความคิด “คนไทยมอนิเตอร์ 2557 เสียงเยาวชนไทย” ... “เข้าใจเด็กไทยวันนี้ ร่วมเปลี่ยนอนาคตสังคม” ว่า งานวิจัยคนไทยมอนิเตอร์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกลไกการรับฟังเสียงสะท้อนของคนในสังคม เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาสังคม ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้เน้นไปที่เสียงสะท้อนของเด็กไทยในประเด็นที่หลากหลาย รวมถึงเสียงสะท้อนของผู้ใหญ่ว่าพร้อมที่จะรับฟังและเข้าใจเด็กหรือไม่ เชื่อว่าข้อเท็จจริงจากการสำรวจในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของเสียงสะท้อนจากเด็กได้

โดยผลการสัมภาษณ์เยาวชน 4,000 คน จาก 6 ภูมิภาคพบว่า เยาวชนจำนวนมากมีพฤติกรรมคอร์รัปชั่น โดยร้อยละ 81 เคยลอกข้อสอบ และเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ผิดมากหรือไม่ผิดเลย ซึ่งร้อยละ 25 ยังยอมติดสินบนเพื่อให้สอบใบขับขี่ผ่านด้วย ด้านครอบครัวพบว่าเยาวชนไทยให้ความสำคัญกับครอบครัวมาก คิดเป็น 2.92 คะแนน จาก 3 คะแนน ขณะเดียวกันก็มีความเครียดจากความคาดหวังของครอบครัวมากด้วยเช่นกัน ที่น่าสนใจคือเยาวชนร้อยละ 97 คิดว่าตนเองยังไม่พร้อม หรือยังไม่ได้ทำเพื่อสังคมและช่วยเหลือประเทศเลย แต่ส่วนใหญ่มีความคิดที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสังคม และพัฒนาประเทศด้วย

View
302
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการสัตวแพทย์สนทนารายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5รายการคุยกันทันสื่อรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่างรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการไทยศึกษา
Right Button