CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
ผลการประเมินบริษัทจดทะเบียนไทยในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น
วันที่ 15 ตุลาคม 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวถึงผลการประเมินบริษัทจดทะเบียนไทยในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่นว่า ตัวชี้วัดการประเมินความคืบหน้าพบว่า จากผลสำรวจบริษัท 567 แห่ง มีบริษัท 344 แห่งหรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่นและมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีบริษัท 19 แห่ง ได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตด้วยผลการประเมินในระดับที่ 4 จากทั้งหมด 5 ระดับ นอกจากนั้นยังมีอีก 9 แห่งได้รับการรับรองเพิ่มเติม ซึ่งการประเมินในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทจดทะเบียนทราบถึงระดับการพัฒนาตนเองในการลดปัญหาคอร์รัปชั่น ขณะเดียวกันผู้ลงทุนและหุ้นส่วนหรือผู้ที่สนใจลงทุนก็จะสามารถใช้ผลการประเมินนี้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจที่จะร่วมลงทุน โดยมีการเก็บสถิติว่า บริษัทที่มีระดับการประเมินอยู่ในระดับสูงจะมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของกำไรในตลาดหลักทรัพย์มากกว่าบริษัทที่ยังไม่มีการดำเนินนโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น หรือมีแต่น้อย

View
246
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการคลินิก 101.5รายการอังกฤษอินสไตล์รายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการสัตวแพทย์สนทนารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการนิติมิติรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการไทยศึกษารายการวิทยาสามนาทีรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคุยกันทันสื่อรายการเจาะข่าวเช้านี้
Right Button