CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
รวมพลังไตรภาคี เพื่ออนาคตเด็กและเยาวชน
วันที่ 6 ตุลาคม 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

ดร.สถิตย์ ลิ่มพงพันธุ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Social Enterprise New Global Trend” ธุรกิจเพื่อสังคม กระแสใหม่ของโลก ภายในงาน “รวมพลังไตรภาคี เพื่ออนาคตเด็กและเยาวชน” ว่า ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นมากทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมา เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะถูกทำลายไปมากขึ้นจากอุตสาหกรรมและการทำธุรกิจ ปัญหาครอบครัวเดี่ยวที่เป็นผลของการออกไปทำงานเพื่อแข่งขันกันมากขึ้น ปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน และปัญหาการศึกษาของไทยที่ถือเป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งต้องช่วยกันแก้ไขโดยให้ภาคธุรกิจหันมาทำธุรกิจเพื่อสังคม หรือ CSR ให้มากขึ้น เพื่อช่วยกระตุ้นจิตสำนึกในการทำธุรกิจโดยเห็นแก่ประโยชน์สังคมให้มากขึ้น ซึ่งเชื่อว่าโครงการ “รวมพลังไตรภาคี เพื่ออนาคตเด็กและเยาวชน” จะเป็นการสานเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสังคมให้ได้ผลยิ่งขึ้น

View
233
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคลินิก 101.5รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาทีรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการอังกฤษอินสไตล์รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการไทยศึกษารายการคุยกันทันสื่อรายการนิติมิติ
Right Button