CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
งานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก หรือ World Stroke Day
วันที่ 13 ตุลาคม 2557  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวในการจัดงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก หรือ World Stroke Day ที่จัดขึ้นโดย มูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ พีอีเอ.และเครือข่ายว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่พบบ่อยและเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญที่ทำให้พิการและเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ โดยในปี 2547 พบว่าหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 3 ในเพศชาย และอันดับ 1 ในเพศหญิง และเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ทั้งสองเพศในปี 2552 ซึ่งจำเป็นต้องเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของโรคและวิธีการดูแลรักษาร่างกายเบื้องต้น เพื่อกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคนี้ นอกจากนั้นในวันที่ 29 ตุลาคมของทุกปี ยังถือเป็นวันโรคหลอดเลือดสมองโลกอีกด้วย

View
631
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่างรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคลินิก 101.5รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคุยกันทันสื่อรายการสัตวแพทย์สนทนารายการไทยศึกษารายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาทีรายการอังกฤษอินสไตล์รายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button