CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
นิทรรศการ “ท่าเตียน กรุงเทพฯ บทที่ 1” จากเมืองท่าสู่เมืองท่องเที่ยว
วันที่ 1 ตุลาคม 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

นายราเมศ ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือ สพร. กล่าวในการแถลงข่าวเปิดนิทรรศการ “ท่าเตียน กรุงเทพฯ บทที่ 1” จากเมืองท่าสู่เมืองท่องเที่ยว นิทรรศการแห่งบางกอกนคร ที่คนไทยควรได้ดูว่า นิทรรศการนี้เป็นการหยิบเอาประวัติของท่าเตียนมาจัดเป็นนิทรรศการเพื่อสะท้อนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันยาวนานของพื้นที่ราว 500 ปี ซึ่งท่าเตียนเคยเป็นแหล่งการค้าสำคัญในอดีต ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีความเจริญเกิดขึ้นในพื้นที่มากขึ้นก็ตาม อาทิ เป็นเส้นทางรถไฟฟ้า เป็นจุดศูนย์กลางคมนาคม และเป็นพื้นที่พัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ก็ตาม แต่วิถีชีวิตชุมชนท่าเตียนยังถูกเก็บรักษาไว้อย่างดี โดยนิทรรศการจะจัดแสดงประวัติของสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ป้อมวิไชยประสิทธิ์และวังเจ้านาย ยักษ์วัดโพธิ์ ประตูช่องกุด วัดอรุณราชวราราม เป็นต้น รวมถึงสามารถนำเทคโนโลยี Augment Reality ในการแสกนสถานที่สำคัญเพื่อหาประวัติและข้อมูลของสถานที่ได้ด้วย

View
590
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคลินิก 101.5รายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษารายการสัตวแพทย์สนทนารายการนิติมิติรายการอังกฤษอินสไตล์รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคุยกันทันสื่อ
Right Button