CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
นโยบายเศรษฐกิจไทยภายใต้รัฐบาลใหม่ : อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ
วันที่ 29 กันยายน 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงข้อเสนอแนะด้านนโยบายพลังงานในการแถลงข่าวเรื่อง ธรรมศาสตร์ อีโคโนมิค ฟอรั่ม “นโยบายเศรษฐกิจภายใต้รัฐบาลใหม่ อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ” ว่า สิ่งที่รัฐบาลควรทำคือ ปรับโครงสร้างราคาพลังงาน ทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ยกเลิกอุดหนุนก๊าซหุงต้มและ NGV รวมถึงปรับภาษีของน้ำมันดีเซลให้สูงขึ้น ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมก็ควรเร่งเปิดประมูลการสำรวจปิโตรเลียมรอบที่ 21 ในระบบสัมปทาน รวมถึงกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตแก่รัฐด้วย เพื่อเพิ่มช่องทางการลงทุนในกรณีบ่อน้ำมันมีขนาดเล็ก ต้องเร่งส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน เพิ่มระดับการแข่งขันในกิจการพลังงานแทนการผูกขาด และเร่งจัดทำแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าของประเทศเพื่อสำรองวัตถุดิบ และกระจายความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตโดยใช้พลังงานหมุนเวียนต่างๆ มากขึ้น

ศ.ดร.พรายพล ยังระบุถึงการปรับนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานด้วยว่า รัฐบาลต้องเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้น เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และเลือกลงทุนในโครงการที่มีการศึกษาแล้ว เช่น โครงการรถไฟรางคู่ รถไฟฟ้าสายต่างๆ ในกรุงเทพฯ ท่าเรือและมอเตอร์เวย์ แต่โครงการบางอย่างก็ต้องกลับไปทบทวนใหม่ เช่นโครงการรถไฟความเร็วสูง ด้านทรัพยากรน้ำก็ต้องเริ่มดำเนินการตามแผนที่ศึกษาแล้ว สำหรับแผนจัดการน้ำของรัฐบาลที่ผ่านมา ศ.ดร.พรายพล เห็นควรว่าต้องกลับไปศึกษาใหม่ เนื่องจากหลายโครงการไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งก็คือประชาชนนั่นเอง

View
429
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการไทยศึกษารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการสัตวแพทย์สนทนารายการพูดจาประสาช่างรายการคุยกันทันสื่อรายการคลินิก 101.5รายการวิทยาสามนาทีรายการนิติมิติรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการอังกฤษอินสไตล์รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการหยิบมาถก ยกมาคุย
Right Button