CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
เสวนาเรื่อง “โรคจิตเภท อยู่ร่วมกันได้”
วันที่ 9 ตุลาคม 2557  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข จัดเสวนาเรื่อง “โรคจิตเภท อยู่ร่วมกันได้” เนื่องในวันสุขภาพจิตโลก 10 ตุลาคมของทุกปี เพื่อกระตุ้นให้สังคมเข้าใจผู้ป่วยโรคจิตเภทและเปลี่ยนทัศนคติเพื่อกาอยู่ร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น โดยนายแพทย์เจษฏา โชคดำรงกุล อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ปีนี้นโยบายของวันสุขภาพจิตโลก เน้นให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยจิตเภท เพราะเป็นหนึ่งในวิธีรักษาผู้ป่วยโรคนี้ที่ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนคือ 1.รับยาตามแพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอ 2.รักษาด้วยวิธีจิตบำบัด 3. รับการบำบัดทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคนในชุมชน ครอบครัว และโรงพยาบาลต้องร่วมกันช่วยเหลือผู้ป่วย ให้การยอมรับ และให้โอกาสในการอยู่ร่วมกันในสังคมให้มากขึ้น

เช่นเดียวกับนายแพทย์วิญญู ชะนะกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางคลินิก สถาบันจิตเวชศาสตร์ กล่าวถึงโรคจิตเภทนี้ว่า เป็นโรคที่ยังหาสาเหตุแน่ชัดไม่ได้ แต่ปัจจัยมีหลายอย่าง เช่น พันธุกรรม ความผิดปกติของสมอง และความเครียด เป็นต้น ซึ่งผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีพฤติกรรมแปลกๆ อยู่ตลอดเวลา เช่น ระแวงว่าจะมีคนมาทำร้าย เห็นภาพหลอน ประสาทหลอน เก็บตัว ซึมเศร้า ทำอะไรช้าและมีพฤติกรรมแปลกๆ ตลอดเวลา แต่ไม่ใช่โรคที่น่ากลัว เนื่องจากรักษาให้หายและสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้แม้จะไม่หายขาดก็ตาม ซึ่งหากผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีแล้ว จะสามารถทำให้กลับไปใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติ ที่สำคัญคือต้องช่วยเหลือ ให้โอกาสและลดอคติในการกีดกันผู้ป่วยจิตเภทออกจากสังคมด้วย

View
760
Like
1
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการพูดจาประสาช่างรายการนิติมิติรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการวิทยาสามนาทีรายการอังกฤษอินสไตล์รายการสัตวแพทย์สนทนารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคุยกันทันสื่อรายการไทยศึกษารายการหยิบมาถก ยกมาคุย
Right Button