CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
กฎอัยการศึกกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีเหมืองแร่ประเทศไทย
วันที่ 23 กันยายน 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ร่วมกับ ศูนย์ข้อมูลชุมชน มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายจัดแถลงข่าว “เวทีทิศทางปฏิรูปประเทศไทยครั้งที่ 3” เรื่อง “กฎอัยการศึกกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีเหมืองแร่ประเทศไทย" โดยนางสาวสุภาภรณ์ มาลัยลอย ผู้ประสานงานมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัญหาการผูกขาดอำนาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐมีมานานแล้ว กรณีเหมืองแร่ก็เช่นกัน โดยเฉพาะหลังการประกาศกฎอัยการศึก ทำให้หน่วยงานภาคประชาชนที่เคลื่อนไหวต่อต้านถูกเรียกไปรายงานตัว และถูกสั่งห้ามดำเนินกิจกรรม เปิดโอกาสให้ภาครัฐเร่งนำเสนอกฎหมายหลายฉบับที่ไม่ผ่านการเห็นชอบของประชาชนหรือไม่มีการสำรวจความคิดเห็น จึงอยากให้มีการดำเนินการในส่วนนี้ตามข้อเสนอ

ซึ่งข้อเสนอที่จะส่งต่อไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือขอให้ยกเลิกกฎอัยการศึก เพื่อเปิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนกลับคืนมา โดยรัฐบาล คสช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องรับรองสิทธิชุมชนตามมาตรา 4 แห่งรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 และต้องชะลอการพิจารณากฎหมายแร่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิเสรีภาพของประชาชนในสภานิติบัญญัติ เพื่อนำไปพิจารณาในรัฐสภาหลังมีการเลือกตั้งในอนาคตด้วย

View
597
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษารายการพูดจาประสาช่างรายการคุยกันทันสื่อรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการนิติมิติรายการอังกฤษอินสไตล์รายการคลินิก 101.5รายการสัตวแพทย์สนทนารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเจาะข่าวเช้านี้
Right Button