CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
เรียนรู้ ร่วมสร้าง โภชนาการสมวัยในศูนย์เด็กเล็ก
วันที่ 22 กันยายน 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จัดอบรม “เรียนรู้ ร่วมสร้าง โภชนาการสมวัยในศูนย์เด็กเล็ก” เพื่ออบรมนักวิชาการ นักโภชนาการ และผู้บริหารศูนย์เด็กเล็กให้สามารถพัฒนามาตรฐานระบบโภชนาการเด็กปฐมวัย โดยอาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโภชนาการ สสส. กล่าวว่า เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตทั้งร่างกายและสมอง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการในปริมาณที่เพียงพอ เหมาะสมกับความต้องการ หากได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอ จะทำให้เกิดทุพโภชนาการ ภาวะต้านทานโรคต่ำ ติดเชื้อง่าย นอกจากนั้นกิจกรรมสื่อสารโภชนาการระหว่างเด็ก ครอบครัว ชุมชน และศูนย์ดูแลเด็กเล็กก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะช่วยให้ทุกฝ่ายได้รับความรู้เรื่องโภชนาการในทิศทางเดียวกัน

View
414
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการคุยกันทันสื่อรายการนิติมิติรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการอังกฤษอินสไตล์รายการคลินิก 101.5รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนารายการไทยศึกษารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
Right Button