CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
ภาพสะท้อนของเด็กและสตรีในละครโทรทัศน์ไทย
วันที่ 18 กันยายน 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวในการเสวนาเรื่อง “ภาพสะท้อนของเด็กและสตรีในละครโทรทัศน์ไทย” ว่า สื่อโทรทัศน์โดยเฉพาะละครมีอิทธิพลมากต่อเด็ก ซึ่งเด็กในวัย 0 - 3 ปี จริงๆ แล้วยังไม่ควรให้โทรทัศน์เป็นสื่อการเรียนรู้ เพราะเด็กในวัยนี้เหมาะแก่การทำกิจกรรมโดยการสัมผัสในครอบครัวมากกว่า ขณะที่เด็กในวัย 3 - 5 ปี จะมีการจดจำภาพจากละครลงในความทรงจำ โดยไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเหมาะสมหรือไม่ ส่วนเด็กในวัย 6 - 12 ปี จะเริ่มเลียนแบบพฤติกรรมจากการดูละคร แต่ก็ยังไม่สามารถแยกแยะได้เช่นกัน และเด็กในวัย 13-18 ปี เป็นวัยที่เลียนแบบการกระทำจากละครอย่างเต็มที่ และเริ่มหาตัวอย่างจากดารา นักแสดง เพื่อเลียนแบบทางร่างกายและจิตใจ ทำให้เกิดปัญหาเมื่อเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จึงอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำละครโดยคำนึงถึงเนื้อหาที่เด็กควรจะได้รับมากกว่าผลกำไร และอยากให้มีรายการสำหรับเด็กที่หลากหลายมากขึ้น

View
390
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการสัตวแพทย์สนทนารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคุยกันทันสื่อรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาทีรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคลินิก 101.5รายการนิติมิติรายการไทยศึกษา
Right Button