CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
จังหวะก้าวพลังงานไทย จังหวะใหม่อาเซียน
วันที่ 16 กันยายน 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ กล่าวในการบรรยาย “จังหวะก้าวพลังงานไทย จังหวะใหม่อาเซียน” ว่า ในแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้เน้นสร้างความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างกันในหลายด้าน ได้แก่ เครือข่ายด้านพลังงานขายพลังงานระหว่างกันผ่าน Trans ASEAN Gas Pipeline Project และ โครงการระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน

พัฒนาการใช้พลังงานทดแทนปัจจุบันภาพรวมทั้งอาเซียนมีการใช้พลังงานอยู่กว่า 20% การเปิดให้เอกชนเข้ามาช่วยลงทุนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานกับภาครัฐมากขึ้น และความช่วยเหลือด้านพลังงานในภาวะฉุกเฉินในยามที่ประเทศนั้นๆ ประสบภัยหรือสงคราม ซึ่งหลายเรื่องยังเป็นแค่การให้ความช่วยเหลือกันในระดับทวิภาคีเท่านั้น โครงสร้างพื้นฐานบางประเทศก็ยังไม่พร้อม นอกจากนี้อาเซียนยังมีปัญหาในเรื่องโครงสร้างอื่นๆ เช่น โครงสร้างราคาพลังงานที่ไม่สอดคล้องกัน ทำให้ไม่สามารถร่วมมือกันอย่างกลมกลืนได้

View
427
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการนิติมิติรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนารายการไทยศึกษารายการคุยกันทันสื่อรายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคลินิก 101.5รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button