CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
บรรยายพิเศษเรื่อง “ครูอาชีวศึกษา สถานะ และคุณค่าสู่การพัฒนาประเทศไทย”
วันที่ 15 กันยายน 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานคุรุสภา กล่าวบรรยายพิเศษเรื่อง “ครูอาชีวศึกษา สถานะ และคุณค่าสู่การพัฒนาประเทศไทย” ในการเสวนา “ทิศทางการปฏิรูปอาชีวศึกษาไทยสู่อาเซียน” ว่า การปฏิรูปอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 นั้น จำเป็นต้องปฏิรูปทั้งผู้เรียนและผู้สอนเป็นสำคัญ คือต้องใช้หลัก CCPR ในการเรียนการสอน คือ

Critical Mind เพิ่มการคิดวิเคราะห์มากกว่าการท่องจำ

Creative เพิ่มแนวคิดสร้างสรรค์ให้มากขึ้นทั้งการเรียนและการสอน

Produce เน้นการปฏิบัติจริงเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ

Responsibility เน้นการเรียนการสอนความรับผิดชอบต่อสังคม ตนเอง และครอบครัว มากขึ้น

ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อปรับปรุงคุณภาพอาชีวศึกษาให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียนและตลาดโลก

View
484
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการพูดจาประสาช่างรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติรายการไทยศึกษารายการคลินิก 101.5รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อรายการวิทยาสามนาทีรายการหยิบมาถก ยกมาคุย
Right Button