CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
แผนปรับปรุงโครงสร้างบริหารจัดการในสภาวะวิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้า
วันที่ 15 กันยายน 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น “แผนปรับปรุงโครงสร้างบริหารจัดการในสภาวะวิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้า” เพื่อร่วมหามาตรการรองรับเหตุไฟฟ้าดับในวงกว้าง โดยนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า เหตุไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมมาก การจัดทำแผนการรับมือจะเป็นการเตรียมพร้อมรับมือ และพัฒนาแผนป้องกัน รวมถึงวิธีแก้ไขเมื่อเกิดเหตุได้อย่างทันที โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิจัยแผนการปรับปรุงโครงสร้างนี้

View
1559
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการสัตวแพทย์สนทนารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการไทยศึกษารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่างรายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติ
Right Button