CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 12 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
หนังสือ เวียดนาม แผ่นดินหลังสงคราม ในความงามและความหมาย
วันที่ 12 กันยายน 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ นายกสมาคมอาเซียน ประเทศไทย กล่าวในการเปิดตัวหนังสือเรื่อง “เวียดนาม แผ่นดินหลังสงคราม ในความงามและความหมาย” ที่เขียนโดยนายประชาคม ลุนาชัย ว่า เวียดนามเป็นอีกประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ประเทศไทยควรต้องศึกษาเรียนรู้ข้อมูลให้ดี เพราะความสัมพันธ์ของไทยกับเวียดนามดีขึ้นเรื่อยๆ ในทุกด้าน การอ่านหนังสือเล่มนี้จะช่วยเปิดมุมมองอีกหลายๆ ด้านของประเทศเวียดนาม เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และเชื่อว่า หนังสือ เป็นอีกสื่อหนึ่งที่ช่วยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนได้ดียิ่งขึ้น

ด้านนายประชาคม ลุนาชัย ผู้เขียนหนังสือ กล่าวว่า หนังสือเล่มนี้อยากให้ผู้อ่านได้เปิดมุมมองใหม่ๆ นอกเหนือจากเรื่องทั่วๆ ไปของประเทศเวียดนามที่รู้อยู่แล้ว แล้วนำแนวคิด ทัศนคติท่ดีของชาวเวียดนามมาปรับใช้ เช่น การปรับตัวหลังสงครามสงบ การพัฒนาตนเองจนกระทั่งประเทศเวียดนามก้าวหน้ามาได้ถึงทุกวันนี้ โดยเฉพาะแนวคิดการใช้ชีวิตของคนเวียดนามหลังสงครามสงบ ซึ่งเป็นจุดสะท้อนได้อย่างดีว่า สงครามไม่เคยสร้างสันติภาพ และความเกลียดชังของคนในชาติไม่มีทางสร้างความสมัครสมานสามัคคีได้

View
395
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการไทยศึกษารายการวิทยาสามนาทีรายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการพูดจาประสาช่างรายการคุยกันทันสื่อรายการคลินิก 101.5รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการนิติมิติรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
Right Button