CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
โครงการเสริมสร้างคุณภาพเด็กไทย มีวินัยอย่างสร้างสรรค์ “Save the TEEN ปี 2”
วันที่ 10 กันยายน 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

นางสุวรรณา ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวในการแถลงข่าว โครงการเสริมสร้างคุณภาพเด็กไทย มีวินัยอย่างสร้างสรรค์ “Save the TEEN ปี 2” ภายใต้แนวคิด “DJ Teen คิดออกเสียง” ว่า ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต เป็นช่วงที่เกิดปัญหามากที่สุดช่วงหนึ่ง เช่น การเสพยา เสพติดความรุนแรง และเสพติดเซ็กซ์ เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา โครงการนี้จึงรณรงค์ให้เยาวชนได้ความรู้ในการป้องกันภัย 3 เสพที่กล่าวมาแล้ว ผ่านการจัดรายการวิทยุ 1 นาที เพื่อเป็นผลงานในการส่งเข้าประกวดโครงการนี้ ซึ่งจะทำให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างและแสดงออกทางความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม โดยมีผู้เชี่ยวชาญช่วยกันแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ในปีที่ 2 ของการรณรงค์ยังได้ขยายขอบเขตออกไปใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา

View
537
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคลินิก 101.5รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการสัตวแพทย์สนทนารายการไทยศึกษารายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button