CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
การป้องกันการฆ่าตัวตายในผู้ที่มีความเสี่ยง
วันที่ 9 กันยายน 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวในงานสัมมนา “การป้องกันการฆ่าตัวตายในผู้ที่มีความเสี่ยง” ที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการฆ่าตัวตายว่า ทุกวันที่ 10 กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ซึ่งสัดส่วนของการฆ่าตัวตายในประเทศไทยมีอัตราที่คงที่ที่ร้อยละ 6 ต่อประชากร 100,000 คนมาโดยตลอด โดยในจำนวนนี้แบ่งเป็นเพศชายร้อยละ 9 ต่อประชากรแสนคน และเพศหญิงร้อยละ 2.58 ต่อประชากรแสนคน ภาคเหนือเป็นภาคที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุด ซึ่งการฆ่าตัวตายจะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างและคนในครอบครัวอย่างน้อย 6 คน ทำให้เกิดปัญหาตามมามากในสังคมไทย ทางแก้คือต้องให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปให้หมั่นคอยสังเกตคนรอบข้างว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายหรือไม่ เช่น มีอาการซึมเศร้า ปลีกตัวอยู่คนเดียว นิสัยเปลี่ยนไป หากมีอาการเหล่านี้ก็ให้รีบไปปรึกษาแพทย์ หรือใช้ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่อบอุ่น การพูดคุยกัน ช่วยแก้ปัญหาซึ่งกันและกัน ก็เป็นการแก้ปัญหาอีกทางได้เช่นกัน

View
647
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการพูดจาประสาช่างรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการไทยศึกษารายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคุยกันทันสื่อรายการคลินิก 101.5รายการสัตวแพทย์สนทนารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการวิทยาสามนาที
Right Button