CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
ทิศทางปฏิรูประบบสุขภาพ ยุครัฐบาลประยุทธ์
วันที่ 5 กันยายน 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช. กล่าวในราชดำเนินเสวนาเรื่อง “ทิศทางปฏิรูประบบสุขภาพ ยุครัฐบาลประยุทธ์” ที่จัดขึ้นโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยว่า ระบบสุขภาพของประเทศไทยที่ใช้กันมาเป็นระบบที่ดี มีผู้ให้บริการหลากหลาย คนก็ใช้กันเยอะมาก ทำให้แนวโน้มสุขภาพของคนในประเทศดีขึ้น แต่วิกฤตที่น่าเป็นห่วง 4 อย่างในระบบสุขภาพไทยคือ 1. วิกฤตการเกิดของโรคใหม่ที่ทำให้สถานการณ์การเจ็บป่วยในประเทศเปลี่ยนไป 2. วิกฤตระบบบริการของรัฐที่ทำให้เกิดความแออัดในการใช้บริการ จนส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการรักษาโรค และการบริหารแบบรวมศูนย์ ทำให้การรักษาพยาบาลทำได้ไม่เต็มที่ 3. วิกฤตความขัดแย้งกันเองของวิชาชีพแพทย์ พยาบาลและผู้ให้บริการสาธารณสุขกับผู้ป่วย 4. วิกฤตภาวะนำในระบบสุขภาพแห่งชาติที่ส่งผลต่อความต่อเนื่องของนโยบายในการทำงานของแต่ละช่วงรัฐบาล

View
377
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการคลินิก 101.5รายการวิทยาสามนาทีรายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการนิติมิติรายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการหยิบมาถก ยกมาคุย
Right Button