CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
กระทรวงอุตสาหกรรมลงนาม MOU ร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับจังหวัดชิมาเนะ
วันที่ 2 กันยายน 2557  -  นันทพงศ์ ม่วงพิณ รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ลงนามความร่วมมือกับจังหวัดชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันด้านอุตสาหกรรม และช่วยเตรียมความพร้อมเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะมี 3 ส่วนคือ 1. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ SME 2.สนับสนุนให้ SME ของทั้งสองประเทศสามารถขยายธุรกิจในระดับสากลได้ 3. ดำเนินกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันในด้านเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ เช่นโครงการแลกเปลี่ยนด้านอุตสาหกรรม การส่งเสริมการเชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเกิดความเสี่ยงภัยพิบัติ ทั้งทางเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติ

View
407
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการไทยศึกษารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคุยกันทันสื่อรายการสัตวแพทย์สนทนารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่างรายการคลินิก 101.5รายการนิติมิติรายการอังกฤษอินสไตล์รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button