CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
โครงการประชาชนมั่นใจ สินค้าทั่วไทยมีมาตรฐานอุตสาหกรรม
วันที่ 1 กันยายน 2557  -  นันทพงศ์ ม่วงพิณ รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ประชาชนมั่นใจ สินค้าทั่วไทยมีมาตรฐานอุตสาหกรรม” ว่า โครงการนี้เป็นการดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม โดยให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. เป็นหน่วยงานหลักในการใช้มาตรฐานยกระดับความสามารถของภาคอุตสาหกรรม สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค เน้นให้อุตสาหกรรมจังหวัดบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน

โดย มอก. 9999 เล่ม 1-2556 เป็นการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมที่จะทำให้บุคลากรของสำนักอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศได้รู้ถึงวัตถุประสงค์ ความสำคัญ และข้อกำหนดของ มอก.9999 จนสามารถนำไปบรรยายและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงการทำงานได้

View
568
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการสัตวแพทย์สนทนารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5รายการคุยกันทันสื่อรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการนิติมิติรายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่าง
Right Button