CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
ทางออกประมงไทย เมื่อมนุษย์และทะเลถูกกระทำ
วันที่ 27 สิงหาคม 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การอ็อกแฟม ประเทศไทย จัดเสวนาเรื่อง “ทางออกประมงไทย เมื่อมนุษย์และทะเลถูกกระทำ” โดยนายบรรจง นะแส นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย กล่าวว่า จากการสำรวจล่าสุดของกรมประมงพบว่า ความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลลดลงอย่างมาก โดยในปี 2504 นั้นสามารถใช้อวนจับปลาได้ราวชั่วโมงละ 300 กิโลกรัม แต่เมื่อปี 2553 กลับพบว่าสามารถจับได้เพียง 17.8 กิโลกรัมเท่านั้น ปัญหาคือมีการจับสัตว์ทะเลอย่างไม่ถูกต้อง ทำให้สัตว์น้ำที่ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ติดมาด้วย นอกจากนั้นยังมีการลักลอบทำประมงในพื้นที่ต้องห้ามหรือนอกฤดูกาลประมง และการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของธุรกิจอาหารสัตว์ ซึ่งวิธีแก้ไขจะต้องทำความเข้าใจกับกลุ่มอุตสาหกรรมการประมง และชาวประมงเสียใหม่ถึงการจับปลาอย่างถูกต้อง ทั้งการจับมาเป็นอาหารและนำไปทำอาหารสัตว์ นอกจากนั้น ยังต้องเพิ่มกฎระเบียบและบังคับใช้ให้ได้ผลจริงด้วย เพราะตอนนี้ กฎหมายที่เกี่ยวกับการประมงเก่ามากแล้ว ไม่มีข้อบังคับและบทลงโทษหากจับปลาด้วยวิธีใหม่ จึงควรเร่งปรับปรุง

View
1017
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการนิติมิติรายการคุยกันทันสื่อรายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนารายการไทยศึกษารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคลินิก 101.5รายการอังกฤษอินสไตล์
Right Button