CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
เวทีวิจัยจุฬาฯ เพื่อพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1
วันที่ 26 สิงหาคม 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน “เวทีวิจัยจุฬาฯ เพื่อพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1” เพื่อเผยแพร่งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยใช้รูปแบบของการนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ ให้เข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนางานต่างๆ ในสังคมได้ ซึ่ง ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีหนึ่งจัดทำงานวิจัยเป็นจำนวนมาก แต่ก็ต้องยอมรับว่าการเข้าถึงหรือการนำงานวิจัยไปใช้นั้นเป็นเรื่องยาก เนื่องจากบางงานเป็นเรื่องทางเทคนิค ยากแก่การปรับใช้ ทำให้เกิดแนวคิดในการนำงานวิจัยลงจากหิ้ง กล่าวคือ นำมาเผยแพร่ในรูปแบบงานศิลปะ การแสดงดนตรี และภาพยนตร์ รวมถึงงานวิจัยและการทดลองอย่างง่าย เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าใจได้และนำไปต่อยอดพัฒนางานได้

View
1065
Like
4
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการพูดจาประสาช่างรายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการนิติมิติรายการคลินิก 101.5รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการไทยศึกษารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อ
Right Button