CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
กระทรวงวัฒนธรรมแถลงข่าว สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
วันที่ 25 สิงหาคม 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

กระทรวงวัฒนธรรมแถลงข่าวนำเสนอผลงาน “สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ตามโครงการพัฒนากลไกการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระยะทดลอง โดยนางสาวจันทร์สุดา รักษ์พลเมือง รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า สื่อในปัจจุบันมีอิทธิพลอย่างมากต่อเด็กและเยาวชน แต่กลับมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ตระหนักถึงความสำคัญของเนื้อหาที่นำเสนอออกไป ซึ่งภาครัฐได้สนับสนุนให้มีการร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้เป็นกลไกในการพัฒนาสื่อที่ปลอดภัย และยังได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. เพื่อนำเสนอโครงการ “สื่อสร้างสรรค์” นำร่อง 17 โครงการ ในทุกประเภทสื่อทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่ออินเตอร์เน็ต และสื่อดิจิตอลด้วย

View
791
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการนิติมิติรายการสัตวแพทย์สนทนารายการอังกฤษอินสไตล์รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการไทยศึกษารายการเจาะข่าวเช้านี้
Right Button