CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
พลิกมุมมองเรื่องเพศ เพิ่มพลังชุมชน ปกป้องเด็กและเยาวชน
วันที่ 21 สิงหาคม 2557  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมกับมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง หรือ สคส. แถลงข่าว “พลิกมุมมองเรื่องเพศ เพิ่มพลังชุมชน ปกป้องเด็กและเยาวชน” เพื่อนำเสนอแนวคิดการปรับทัศนคติทางเพศของสังคมไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่ง ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนัก 2 สสส. กล่าวว่า สสส. ได้จัดให้มี 10 ตัวแทนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อเริ่มดำเนินการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ให้เป็นชุมชนนำร่อง ในการศึกษาเรื่องเพศอย่างถูกวิธี เน้นให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังสามารถเป็นเกราะป้องกันตนเองจากปัญหาเรื่องเพศได้

View
462
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการคุยกันทันสื่อรายการอังกฤษอินสไตล์รายการสัตวแพทย์สนทนารายการพูดจาประสาช่างรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคลินิก 101.5รายการนิติมิติรายการไทยศึกษารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้
Right Button