CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
ทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่ AEC
วันที่ 19 สิงหาคม 2557  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย จัดสัมมนา “ทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่ AEC” เพื่อเผยแพร่ความรู้และทิศทางการดำเนินธุรกิจยานยนต์ไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยนางทัศนา พิริยพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ กล่าวว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมีมาตรฐานที่แข็งแกร่ง เนื่องจากเริ่มทำมานานแล้ว การเข้าสู่ AEC จึงไม่ต้องปรับตัวมาก อีกทั้งผลิตภัณฑ์ยานยนต์ในภูมิภาคนี้เหมือนกันมาก เช่น เป็นฐานการผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเหมือนกัน แต่ไทยก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนบ้านด้วย เช่น ลักษณะการขับขี่หรือกฎระเบียบทางการค้า และต้องไม่ลืมพัฒนามาตรฐานการผลิตของไทยให้เทียบเท่าระดับโลกและมาตรฐานด้านความปลอดภัยด้วย

View
525
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคลินิก 101.5รายการคุยกันทันสื่อรายการสัตวแพทย์สนทนารายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการอังกฤษอินสไตล์
Right Button