CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
วิกฤติความเสี่ยงพลังงานกับอนาคตการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
วันที่ 8 สิงหาคม 2557  -  นันทพงศ์ ม่วงพิณ รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจจัดสัมมนา “วิกฤติความเสี่ยงพลังงานกับอนาคตการพัฒนาเศรษฐกิจไทย” เพื่อร่วมนำเสนอมุมมองด้านพลังงานที่จะนำไปสู่การปฏิรูปพลังงานของประเทศ โดยนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า นโยบายความมั่นคงด้านพลังงานของไทยต่อจากนี้จะต้องพิจารณาหลายเรื่องคือ ต้องวางแผนล่วงหน้าอีก 20 ปี ตั้งแต่ปี 2015-2035 โดยเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานเป็นหลัก ซึ่งจะเน้นให้อัตราการเติบโตของพลังงานลดลงร้อยละ 25 ตามแผนพัฒนาพลังงาน และจะต้องให้กระทบกับค่าใช้จ่ายของประชาชนน้อยที่สุด โดยใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแทนการนำเข้าและส่งเสริมพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานขยะ เป็นต้น

View
602
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการนิติมิติรายการพูดจาประสาช่างรายการคลินิก 101.5รายการคุยกันทันสื่อรายการวิทยาสามนาทีรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการไทยศึกษารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการสัตวแพทย์สนทนา
Right Button